Korzenna 42, 33-322 Korzenna

Kojszówka 73, 34-231 Kojszówka

Zapraszamy do skorzystania z usług dodatkowych świadczonych przez nasze biuro. Rozliczamy wszystkie podatki obowiązujące obecnie w Polsce. Rozliczamy delegacje, przychody z krypto walut.

W ramach dodatkowych usług świadczymy:

  • rozliczenia z zakresu podatków
  • podatek od spadków i darowizn
  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek rolny
  • podatek leśny
  • podatek od nieruchomości
  • podatek od środków transportowych
  • rozliczanie WNT, WDT oraz obowiązków związanych z podatkiem Vat w tego typu transakcjach
  • rozliczanie importu i exportu towarów i usług
  • rozliczanie delegacji